Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 22 sierpnia 2007

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 31 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli samorządu studenckiego do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 56 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008.
  2. Nr 57 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2007/2008 na kierunki biotechnologia i kosmetologia prowadzone w Collegium Medicum UMK.
  3. Nr 58 z dnia 2 lipca 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 18 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
  4. Nr 59 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie organizacji kształcenia języków obcych na kierunkach niefilologicznych w UMK od roku akademickiego 2007/2008.
  5. Nr 60 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych Podyplomowych Studiów Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją.
  6. Nr 61 z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie torunskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  7. Nr 62 z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnetrznych.
  8. Nr 63 z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 maja 2007 r. dotyczącego powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008.
  9. Nr 64 z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania sądu konkursowego do oceny i wyboru prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
  10. Nr 65 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej.
  11. Nr 66 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  12. Nr 67 z dnia 30 lipca 2007 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  13. Nr 68 z dnia 30 lipca 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  14. Nr 69 z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego w Toruniu.
  15. Nr 70 z dnia 30 lipca 2007 r. dotyczące zmiany załącznika zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  16. Nr 71 z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie dotychczasowych wewnętrznych regulacji prawnych UMK dotyczących zasad przyznawania pracownikom dodatku pieniężnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 8 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia pól spisowych w Administracji Uniwersytetu.