Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 29 czerwca 2005

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 16 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Collegium Medicum w Bydgoszczy wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
  2. Nr 17 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
  3. Nr 18 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Bydgoszczy (Collegium Medicum) wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
  4. Nr 19 z dnia 16 czerwca 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
  5. Nr 20 z dnia 21 czerwca 2005 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 51 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Romana Junika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 52 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Barbary Książkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 53 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Niemiry na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 54 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Tadeusza Kufla na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 55 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Siemińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 56 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Szczepana Wierzchosławskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  7. Nr 57 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia informacji z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2002-2004.
  8. Nr 58 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz planu rzeczowo-finansowego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.
  9. Nr 59 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie przez Szpital Uniwersytecki pożyczki udzielonej mu przez Skarb Państwa.
  10. Nr 60 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2004 rok Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z siedzibą w Ciechocinku - w likwidacji.
  11. Nr 61 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia ekspertów przedmiotów egzaminacyjnych na kierunek lekarski i na kierunek farmacja na rok akademicki 2005/2006.
  12. Nr 62 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie.
  13. Nr 63 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Gimnazjalnej 2 i 2a w Bydgoszczy Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 34 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. i przechowywanych w Kancelarii Tajnej w Collegium Medicum w Bydgoszczy (poufne - niepublikowane).
  2. Nr 35 z dnia 15 czerwca 2005 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania Rad Mieszkańców w Domach Studenckich UMK
  3. Nr 36 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  4. Nr 37 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Metodologii, Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie oraz Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  5. Nr 38 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziennych studiów zawodowych na kierunku zarządzanie i marketing.
  6. Nr 39 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki w Katedrę i Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym.
  7. Nr 40 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biologii Medycznej w Katedrę Biologii Medycznej z Zakładem Biologii Medycznej oraz Zakładem Inżynierii Tkankowej na Wydziale Lekarskim.
  8. Nr 41 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry i Zakładu Biofarmacji na Wydziale Farmaceutycznym.
  9. Nr 42 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia Zakładu Logiki i Semiotyki na Wydziale Humanistycznym.
  10. Nr 43 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania specjalności na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.