Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 29 grudnia 2004

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 53 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Adama Jakubowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 54 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Dariusza Jarosza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  3. Nr 55 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. graf. Leszka Kiljańskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  4. Nr 56 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Urszuli Żegleń na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 57 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Panu Tomasowi Venclovie tytułu doktora honoris causa UMK.
  6. Nr 58 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  7. Nr 59 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.
  8. Nr 60 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  9. Nr 61 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  10. Nr 62 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jarosława Zaremby na stanowisko profesora zwyczajnego.
  11. Nr 63 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Leszka Meissnera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  12. Nr 64 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ewy Głowackiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  13. Nr 65 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ad. IIº art. mal. Kazimierza Rocheckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  14. Nr 66 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla UMK (bez Collegium Medicum) na 2004 r.
  15. Nr 67 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni (bez Collegium Medicum) na 2004 r.
  16. Nr 68 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  17. Nr 69 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 45 z dnia 4 listopada 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 8 Rektora UMK z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i o dzieło, wzorów druków umów oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
  2. Nr 46 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie funkcjonowania Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Nr 47 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych obowiązujących w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  4. Nr 48 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania gospodarki finansowej i rachunkowości w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera z siedzibą w Bydgoszczy.
  5. Nr 49 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Biura Zarządzania Funduszami Strukturalnymi.
  6. Nr 50 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla wolnych słuchaczy na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych w roku akademickim 2004/2005.
  7. Nr 51 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności dewizowej za studia dzienne dla osób niebędących obywatelami polskimi w roku akademickim 2004/2005.
  8. Nr 52 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Biura Głosu Uczelni.
  9. Nr 53 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zniesienia Pracowni Badań nad Literaturą Rosyjską na Wydziale Filologicznym.
  10. Nr 54 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2005 roku.
  11. Nr 55 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczącego zasad funkcjonowania gospodarki finansowej i rachunkowości w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera z siedzibą w Bydgoszczy.
  12. Nr 56 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazw w języku angielskim w związku z powołaniem Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.
  13. Nr 57 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych.
  14. Nr 58 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
  15. Nr 59 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub dyplomu doktora habilitowanego.
  16. Nr 60 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Immunologii w Zakład Immunologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

  Informacja Prawna

  1. Nr 1 z dnia 29 grudnia 2004 r. Biuro Prawne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu informuje o zmianach w opowiązujących przepisach prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 września 2004 r.