Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 10 października 2003

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 40 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Grzegorza Jarzembskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 41 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Rychlika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 42 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Dragun-Gertner na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  4. Nr 43 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Bożeny Gronowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  5. Nr 44 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Majdowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 45 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  7. Nr 46 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego studenta-sportowca oraz najlepszego absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2002/2003
  8. Nr 47 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wspólnego prowadzenia kierunku studiów - "informatyka" - przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  9. Nr 48 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o ogłoszenie roku 2004 - ROKIEM WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 52 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych
  2. Nr 53 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  3. Nr 54 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "informatyka" przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  4. Nr 55 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Promocji i Rozwoju UMK w Centrum Promocji i Informacji UMK
  5. Nr 56 z dnia 10 października 2003 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu archeologii na Wydziale Nauk Historycznych

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie uczestniczenia uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego w zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu