Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 24 października 2002

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 49 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskego na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 50 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Elżbiety Bednarskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  3. Nr 51 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Strobla na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 52 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Tyca na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  5. Nr 53 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie przyznania tytułów najlepszego: studenta, studenta-sportowca oraz absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2001/2002
  6. Nr 54 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
  7. Nr 55 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
  8. Nr 56 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 37 z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  2. Nr 38 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zasad pobierania opłat na zaocznych studiach doktoranckich
  3. Nr 39 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji
  4. Nr 40 z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Filologii Polskiej w Podyplomowe Studium Współczesnej Kultury Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym
  5. Nr 41 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. i przechowywania w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne, niepublikowane - Kancelaria Tajna)
  6. Nr 42 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie komisyjnego brakowania niektórych dokumentów, nie posiadających kategorii archiwalnej, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne, niepublikowane - Kancelaria Tajna)
  7. Nr 43 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia Rady Informatycznej
  8. Nr 44 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Sztuki Multimediów oraz Podyplomowego Studium Kultury Wizualnej w Promocji i Reklamie na Wydziale Sztuk Pięknych
  9. Nr 45 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich
  10. Nr 46 z dnia 14 września 2002 r. w sprawie rodzaju i systemu studiów na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym
  11. Nr 47 z dnia 14 października 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 34 Rektora UMK z dnia 26 września 1997 r. w sprawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  12. Nr 48 z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 2002-2005

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 11 z dnia 26 lipca 2002 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 18 września 1996 r. - Instrukcja inwentaryzacyjna