Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 15 października 2001

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 45 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marty Wiszniowskiej-Majchrzyk na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 46 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bogusława Dybasia na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  3. Nr 47 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie Panu Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  4. Nr 48 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ulicy H. Dąbrowskiego 4 w Toruniu.
  5. Nr 49 z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  6. Nr 50 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w dniu 11 września 2001 r.
  7. Nr 51 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.
  8. Nr 52 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie przyznania tytułów najlepszego: studenta, studenta-sportowca oraz absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2000/2001.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 32 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego.
  2. Nr 33 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia Studium Edukacji Informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  3. Nr 34 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Teologicznym.
  4. Nr 35 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym.
  5. Nr 36 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie przyznawania stypendiów nauczycielom akademickim i uczestnikom studiów doktoranckich z funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/2002.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 21 września 2001 r. o sprostowaniu błędu.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 9 z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 3 z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.