Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 2 listopada 2000

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 9 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zakupu nieruchomości wraz z gruntem w Rowach gm. Ustka pow. Słupsk.
  2. Nr 10 z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
  3. Nr 11 z dnia 24 października 2000 r. Regulamin Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej.

  Komunikaty Rektora UMK

  1. Nr 33 Zarządzenia 33-37 Rektora UMK - niejawne, niepublikowane (Dział Spraw Obronnych).

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 38 z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zniesienia Zakładu Pedagogiki Artystycznej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
  2. Nr 39 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie karty egzaminacyjnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  3. Nr 40 z dnia 2 października 2000 r. w sprawie zaświadczeń do dyplomów ukończenia studiów absolwentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  4. Nr 41 z dnia 2 października 2000 r. w sprawie zniesienia Zakładu Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii.
  5. Nr 42 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
  6. Nr 43 z dnia 12 października 2000 r. w sprawie udostępniania niepublikowanych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
  7. Nr 44 z dnia 16 października 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
  8. Nr 45 z dnia 16 października 2000 r. w sprawie instrukcji o gospodarce magazynowej i obiegu dokumentów magazynowych.
  9. Nr 46 z dnia 20 października 2000 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów w trakcie studiów i po ich zakończeniu.
  10. Nr 47 z dnia 25 października 2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Histologii i Embriologii Kręgowców w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  11. Nr 48 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Biomonitoringu Owadów w Pracownię Biomonitoringu Środowisk Lądowych w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi.
  12. Nr 49 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Chemii Podyplomowego Studium Wykorzystania Komputerów i Internetu w Nauczaniu.
  13. Nr 50 z dnia 31 października 2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Metod Komputerowych w Zakład Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  14. Nr 51 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji oznaczonych klauzulą "POUFNE".
  15. Nr 52 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji oznaczonych klauzulą "TAJNE".
  16. Nr 53 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Teorii Szkoły w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Fizyki i Astronomii na kierunku fizyka specjalności - komputerowe systemy sterujące.
  2. Nr 5 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.
  3. Nr 6 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Chemii na kierunku chemia specjalności - chemia z elementami informatyki stosowanej w chemii (chemometria).

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 7 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie zmian w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów Studiów Dziennych.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 10 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie utworzenia Sekcji Administracjno-Gospodarczej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 4 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.