Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 62 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Piotra Targowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 63 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Jóźwiaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 64 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Wysoty na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  4. Nr 65 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. bpa prof. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  5. Nr 66 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Bogumiły Pręgowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  6. Nr 67 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Hrynkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  7. Nr 68 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Jackowi Staszewskiemu
  8. Nr 69 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Mieczysławowi Wojciechowskiemu
  9. Nr 70 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu
  10. Nr 71 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2012 rok
  11. Nr 72 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  12. Nr 73 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2013 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  13. Nr 74 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2012 - 31.12.2012 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  14. Nr 75 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2013 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  15. Nr 76 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
  16. Nr 77 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
  17. Nr 78 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  18. Nr 79 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 55 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
  2. Nr 56 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
  3. Nr 57 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Nr 58 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014
  5. Nr 59 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014
  6. Nr 60 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
  7. Nr 61 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w zarządzaniu małą i średnią firmą
  8. Nr 62 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  9. Nr 63 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym
  10. Nr 64 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim
  11. Nr 65 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 4 z dnia 20 maja 2013 r. dotyczące uchylenia zarządzenia nr 9 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie funkcjonowania przepustek na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej UMK