Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 18 czerwca 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 14 z dnia 4 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  2. Nr 15 z dnia 4 czerwca 2012 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  3. Nr 16 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie anulowania wyboru dziekana oraz przedstawicieli do rady wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
  4. Nr 17 z dnia 4 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  5. Nr 18 z dnia 8 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  6. Nr 19 z dnia 8 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kadencję 2012-2016
  7. Nr 20 z dnia 11 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  8. Nr 21 z dnia 18 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 4 z dnia 1 czerwca 2012 r. składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2012-2016

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 74 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki usługowej o nazwie inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu
  2. Nr 75 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK
  3. Nr 76 z dnia 30 maja 2012 r. dotyczące zmiany zrządzenia nr 129 Rektora UMK z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
  4. Nr 77 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
  5. Nr 78 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
  6. Nr 79 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2012/2013
  7. Nr 80 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
  8. Nr 81 z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
  9. Nr 82 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  10. Nr 83 z dnia 5 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały nr 16 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 7 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie prac projektowych inwestycji, modernizacyjnych, jak również ich odbiorów prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim
  2. Nr 8 z dnia 1 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 13 Kanclerza UMK z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad działalności usługowej pracowni kserograficznej Działu Aparatury Naukowej CM w Bydgoszczy"