Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 4 czerwca 2008

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 16 z dnia 3 czerwca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
  2. Nr 17 z dnia 3 czerwca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 44 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Elżbiety Bednarskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 45 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Raczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 46 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Kryszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 47 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 48 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Maćkowiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  6. Nr 49 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aleksandra Madydy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 50 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Leksowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 51 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2007 rok.
  9. Nr 52 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
  10. Nr 53 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Farmaceutycznym.
  11. Nr 54 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Lekarskim.
  12. Nr 55 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  13. Nr 56 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  14. Nr 57 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  15. Nr 58 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Prawa i Administracji.
  16. Nr 59 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu koordynacji działań szpitali uniwersyteckich.
  17. Nr 60 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 16 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  18. Nr 61 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 112 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009.
  19. Nr 62 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 38 Senatu UMK z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010.
  20. Nr 63 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 35 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
  21. Nr 64 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej projektów zgłaszanych w konkursie "Kierunki zamawiane, kursy wyrównawcze oraz programy stypendialne" ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności".
  22. Nr 65 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  23. Nr 66 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie projektu założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 55 z dnia 1 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności "turystyka krajów biblijnych" na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich kierunku teologia.
  2. Nr 56 z dnia 1 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Podyplomowych Studiów Turystyki Krajów Biblijnych.
  3. Nr 57 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 8 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości".
  2. Nr 9 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.