Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 27 października 2004

  Uchwały Komisji Wyborczej UMK

  1. Nr 15 z dnia 25 października 2004 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2002-2005.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 41 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Goneta na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 42 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Danieli Szymańskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 43 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stefana Grzybowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 44 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. fot. Wojciecha Bruszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe.
  5. Nr 45 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosławy Buchholtz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 46 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Viary Maldjievej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 47 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Alfreda Lutrzykowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 48 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Kazimierza Łastawskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe.
  9. Nr 49 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Grażyny Pasztor na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 50 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Mirosława Mroza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  11. Nr 51 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie prof. dr hab. Bohdanowi Paczyńskiemu z Uniwersytetu Princeton (USA) tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  12. Nr 52 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego studenta-sportowca oraz najlepszego absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2003/2004.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 38 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
  2. Nr 39 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Domu Studenckiego.
  3. Nr 40 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika".
  4. Nr 41 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.
  5. Nr 42 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie doktorantów i członków ich rodzin w Domach Studenckich.
  6. Nr 43 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac naukowo-badawczych.
  7. Nr 44 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 6 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
  2. Nr 7 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie stawek za noclegi w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Bachotku.
  3. Nr 8 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji korzystania z archiwum Kwestury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  4. Nr 9 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie funkcjonowania przepustek na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej UMK.
  5. Nr 10 z dnia 19 października 2004 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "Instrukcja Inwentaryzacyjna - wykaz pól spisowych".