Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 17 września 2003

  Uchwały Senatów

  1. Nr 1 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 34 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Spektroskopii Atomowej na Wydziale Chemii
  2. Nr 35 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
  3. Nr 36 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach
  4. Nr 37 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Biura Programów Międzynarodowych
  5. Nr 38 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  6. Nr 39 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  7. Nr 40 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Finansów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji
  8. Nr 41 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  9. Nr 42 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK i ogłoszenia jednolitego tekstu Rozdziału IV Regulaminu Pracy - "Czas Pracy"
  10. Nr 43 z dnia 18 sierpnia 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2003/2004
  11. Nr 44 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Logiki i Semiotyki na Wydziale Humanistycznym
  12. Nr 45 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe
  13. Nr 46 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie tworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Unii Europejskiej i Wykorzystaniu Funduszy Europejskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  14. Nr 47 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie komisyjnego brakowania pieczęci - referentek które utraciły znamiona pieczęci służbowych będących na stanie kancelarii tajnej Uniwersytetu
  15. Nr 48 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych
  16. Nr 49 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
  17. Nr 50 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ustalenia odpłatności dewizowej za studia dzienne dla osób nie będących obywatelami polskimi w roku akademickim 2003/2004
  18. Nr 51 z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2003/2004
  2. Nr 3 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie przekształcenia specjalności na Wydziale Humanistycznym

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 8 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie skrótów literowych i kodów księgowych dla jednostek organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki