Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 8 lipca 2002

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 11 z dnia 11 czerwca 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów i prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
  2. Nr 12 z dnia 11 czerwca 2002 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
  3. Nr 13 z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na VIII kadencję 2003-2005
  4. Nr 14 z dnia 21 czerwca 2002 r. w spawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję w latach 2003-2005

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 2 z dnia 11 czerwca 2002 r. o zmianach dokonanych w składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych oraz składach rad wydziałów na kadencję 2002-2005

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 43 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariusza Mielczarka na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 44 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Artura Dobosza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 45 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Franciszka Firszta na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 46 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Fisza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  5. Nr 47 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Zofii Waszkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 48 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Otto Gerhardowi Oexle tytułu doktora honoris causa UMK

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 28 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zniesienia Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  2. Nr 29 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych
  3. Nr 30 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  4. Nr 31 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dodatków szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  5. Nr 32 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie organizowania i prowadzenia kursu specjalnego z zakresu ABC własnej przedsiębiorczości
  6. Nr 33 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia specjalnego z zakresu hipoterapii w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
  7. Nr 34 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów na kadencję 2002-2005
  8. Nr 35 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Wychowania i Myśli Społecznej w Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
  9. Nr 36 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Pracowni Immunologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2002/2003

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 9 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
  2. Nr 10 z dnia 25 czerwca 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 8 DAU w sprawie wysokości stawek z tytułu wynajmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określającego wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego