Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 6 lipca 2001

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 33 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wykładni i stosowania przepisu ustępu 4 § 68 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r.
  2. Nr 34 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie w sprawie ustanowienia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z innymi osobami prawnymi Fundacji Teleskopu SALT.
  3. Nr 35 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 2001 r.
  4. Nr 36 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Stanisławowi Sudołowi tytułu doktora honoris causa UMK.
  5. Nr 37 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Andrzejowi Hrynkiewiczowi tytułu doktora honoris causa UMK.
  6. Nr 38 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Politechniki Szczecińskiej o nadanie prof. dr hab. Tadeuszowi Paryjczakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej.
  7. Nr 39 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Gzelli na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  8. Nr 40 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Leszka Kuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  9. Nr 41 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Kustry na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  10. Nr 42 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Wiktora Tkaczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  11. Nr 43 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Mariana Graczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  12. Nr 44 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie trybu powoływania uczelni akademickich.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 24 z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Komputeryzacji Archiwów w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 25 z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
  3. Nr 26 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego w Pracownię Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  4. Nr 27 z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w UMK.
  5. Nr 28 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
  6. Nr 29 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Biotechnologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  7. Nr 30 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów filologii jako jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego.
  8. Nr 31 z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie czasu pracy w 2001 r.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 7 z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego dla jednostek administracji uczelnianej.
  2. Nr 8 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie harmonogramu robót pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w UMK na lata 2001-2005.