Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 28 lipca 2000

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 25 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich na Wydziale Filologicznym.
  2. Nr 26 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym.
  3. Nr 27 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Geobotaniki w Pracownię Kartografii Geobotanicznej w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  4. Nr 28 z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2000/2001.
  5. Nr 29 z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  6. Nr 30 z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
  7. Nr 31 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie powołania Zaocznego Studium Politologii w Katedrze Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  8. Nr 32 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Filologicznym na kierunku filologia specjalności - filologia bałkańska.
  2. Nr 2 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2000/2001.
  3. Nr 3 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Historycznych na kierunku archeologia specjalności - ekoarcheologia.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 7 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
  2. Nr 8 z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2000 roku.
  3. Nr 9 z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze studia nagrań w Uniwersyteckiej Rozgłośni "Radio Sfera".

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 3 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.