Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 maja 2011

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 29 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Haliny Robótki na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 30 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Goździewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 31 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Drewy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 32 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania Biskupowi Toruńskiemu ks. dr. Andrzejowi Suskiemu szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  5. Nr 33 z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012.
  6. Nr 34 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze.
  7. Nr 35 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Ramowego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych
  8. Nr 36 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 55 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
  2. Nr 56 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie postępowania administracyjnego
  3. Nr 57 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zniesienia Katedry Chirurgii Ogólnej i Naczyń na Wydziale Lekarskim
  4. Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
  5. Nr 59 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Plastycznej w Katedrę Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej na Wydziale Lekarskim
  6. Nr 60 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
  7. Nr 61 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Katedrze Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej na Wydziale Lekarskim
  8. Nr 62 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2011/2012
  9. Nr 63 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
  10. Nr 64 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii
  11. Nr 65 z dnia 16 maja 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych i podyplomowych obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011
  12. Nr 66 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez szpital uniwersytecki, którego organem założycielskim jest UMK
  13. Nr 67 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia i studentów w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  14. Nr 68 z dnia 20 maja 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UMK z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
  15. Nr 69 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Zakładu Inżynierii Tkankowej w Katedrze Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim
  16. Nr 70 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Inżynierii Tkankowej na Wydziale Lekarskim
  17. Nr 71 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia w Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania kursu dokształcającego w zakresie "GAWIN-2: grafika, animacja i wideo w Internecie - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu"
  18. Nr 72 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki
  19. Nr 73 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji
  20. Nr 74 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
  21. Nr 75 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków na badania finansowane w ramach grantów rektora
  22. Nr 76 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
  23. Nr 77 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
  24. Nr 78 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych
  25. Nr 79 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad korzystania z Systemu Rezerwacji Sal (SRS) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu