Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 15 maja 2009

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 11 maja 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencje 2008-2012.
  2. Nr 2 z dnia 11 maja 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
  3. Nr 3 z dnia 11 maja 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
  4. Nr 4 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencje rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 r.

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 11 maja 2009 r. o składzie osobowym wydziałowej komisji wyborczej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 23 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Włodzimierza Marszelewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 24 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zbigniewa Podgórskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 25 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Rolewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 26 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w składach rad społecznych Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  5. Nr 27 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2008 rok.
  6. Nr 28 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
  7. Nr 29 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  8. Nr 30 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich.
  9. Nr 31 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz garażu stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, położonych przy ulicach: Kraszewskiego, Krasińskiego oraz Św. Józefa.
  10. Nr 32 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 121-123 w Toruniu.
  11. Nr 33 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości po Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  12. Nr 34 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Gminie Miasta Torunia gruntu stanowiącego własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  13. Nr 35 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku, stanowiącego własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  14. Nr 36 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy edukacyjnej z Agder Vitenskapsakademi w Kristiansand (Norwegia).
  15. Nr 37 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Kłajpedzie, Litwa.
  16. Nr 38 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Rosyjskim Panstwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie, Rosja.
  17. Nr 39 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Uniwersytetem Dominikańskim w River Forest (Illinois, USA) umowy międzynarodowej dotyczącej powołania centrów Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 45 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie prowadzenia na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
  2. Nr 46 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych i ewidencjonowania w księgach rachunkowych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.
  3. Nr 47 z dnia 7 maja 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 8 maja 2006 r. oraz zarządzenia Nr 69 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  4. Nr 48 z dnia 7 maja 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
  5. Nr 49 z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
  6. Nr 50 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęc dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 7 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu studiów doktoranckich.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 6 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  2. Nr 7 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Planowania Inwestycji.