Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 20 maja 2008

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 12 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2008-2012.
  2. Nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
  3. Nr 14 z dnia 7 maja 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
  4. Nr 15 z dnia 14 maja 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012 na wydziałach: Prawa i Administracji oraz Teologicznym.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 32 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Marka Zarębskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 33 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. inż. Marka Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 34 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Sławomira Wyszomirskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 35 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Leszka Żylińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 36 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania ks. bp. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 37 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Yuriya Tomilova na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 38 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010.
  8. Nr 39 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  9. Nr 40 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Statut Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
  10. Nr 41 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
  11. Nr 42 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Omskim Państwowym Uniwersytetem im. Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego w Omsku w Federacji Rosyjskiej.
  12. Nr 43 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Omskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Omsku w Federacji Rosyjskiej.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 41 z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  2. Nr 42 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zniesienia Zakładu Rzeźby Specjalizacyjnej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
  3. Nr 43 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym na jednolitych studiach magisterskich kierunku filologia i filologia polska specjalności nauczycielskich.
  4. Nr 44 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Badania Przemian Strukturalnych w Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Humanistycznym.
  5. Nr 45 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku.
  6. Nr 46 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Archeologicznych Badań Ratowniczych w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  7. Nr 47 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Foniatrii i Rehabilitacji Głosu na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  8. Nr 48 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  9. Nr 49 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Baz Danych w Zakład Baz Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  10. Nr 50 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2008/2009.
  11. Nr 51 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009.
  12. Nr 52 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2008/2009.
  13. Nr 53 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Podyplomowych Studiów Administracji i Sądownictwa Kościelnego.
  14. Nr 54 z dnia 15 maja 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 49 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 7 z dnia 20 maja 2008 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.