Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 maja 2007

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 28 z dnia 24 maja 2007 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru władz dziekańskich do końca kadencji 2005-2008.
  2. Nr 29 z dnia 25 maja 2007 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.
  3. Nr 30 z dnia 14 czerwca 2007 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru władz dziekańskich do końca kadencji 2005-2008.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 38 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Romanowi Bäckerowi, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 39 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej pierwszego mianowania dr hab. Marka Jezińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 40 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej pierwszego mianowania dr hab. Ireny Dżurkowej-Kossowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 41 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej pierwszego mianowania dr hab. Władysława Stępniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 42 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009.
  6. Nr 43 z dnia 29 maja 2007 r. Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2007-2013.
  7. Nr 44 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
  8. Nr 45 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wniosków o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
  9. Nr 46 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zniesienia Miedzywydziałowego Studium Matematyczno-Przyrodniczego.
  10. Nr 47 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wynagrodzenia uzupełniającego dla pracowników UMK za pracę na rzecz projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnetrznych.
  11. Nr 48 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (zbycie) Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bydgoszczy trzech węzłów cieplnych w budynkach Collegium Medicum w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 43 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 44 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Humanistycznym.
  3. Nr 45 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  4. Nr 46 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008.
  5. Nr 47 z dnia 15 maja 2007 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania rad mieszkanców w domach studenckich UMK.
  6. Nr 48 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich.
  7. Nr 49 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie określenia trybu zwrotu oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 6 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.