Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 10 lipca 2006

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 29 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Eugenii Gospodarek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 30 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Michałkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 31 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mariusza Wołosa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 32 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum na 2006 rok oraz łącznego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2006 rok.
  5. Nr 33 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  6. Nr 34 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008
  7. Nr 35 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 26 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005/2006.
  2. Nr 27 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Nr 28 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  4. Nr 29 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
  5. Nr 30 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Genetycznego w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
  6. Nr 31 z dnia 23 maja 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  7. Nr 32 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Głównej UMK.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 7 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające w 2006 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Uniwersytecie, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.
  2. Nr 8 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie harmonogramu robót pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w UMK na lata 2006-2011.
  3. Nr 9 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  4. Nr 10 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wody mineralnej dla pracowników UMK zatrudnionych przy pracach fizycznych.

  Informacja Prawna

  1. Nr 1 z dnia 10 lipca 2006 r. Biuro Prawne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu informuje o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w okresie od 1 marca 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.