Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 26 kwietnia 2005

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 9 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany terminu wyborów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2005-2008.
  2. Nr 10 z dnia 12 kwietnia 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 35 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Renaty Bednarek na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 36 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Sławomira Jóźwiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 37 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2005 rok.
  4. Nr 38 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Nr 39 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK.
  6. Nr 40 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Interdyscyplinarnego Zespołu Metod Datowania Bezwzględnego w Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania.
  7. Nr 41 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie umowy dotyczącej działalności Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o. o. w Toruniu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 14 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie pieczątek stosowanych w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w indeksach wystawionych do dnia 23 listopada 2004 r.
  2. Nr 15 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Pism Okólnych nr 18/05 i nr 19/05 Prorektora ds. Collegium Medicum w sprawie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów na rzecz Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  3. Nr 16 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej do końca kadencji 2005-2008.
  4. Nr 17 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2005/2006.
  5. Nr 18 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Studium Technicznego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  6. Nr 19 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie unormowań dotyczących rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  7. Nr 20 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w "Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika".
  8. Nr 21 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Toksykologii Zwierząt w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustalające w 2005 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.
  2. Nr 2 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych w budynku Collegium Maximum przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu.