Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 23 lipca 2004

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 29 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  2. Nr 30 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wdrożenie standardów kontroli finansowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  3. Nr 31 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowo-księgowych Uniwersytetu.
  4. Nr 32 z dnia 5 lipca 2004 r. sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Egzekucji Administracyjnej na Wydziale Prawa i Administracji.
  5. Nr 33 z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  6. Nr 34 z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
  7. Nr 35 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2004/2005.
  8. Nr 36 z dnia 12 lipca 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Rektora UMK Nr 14 z 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Działu Audytu Wewnętrznego.
  9. Nr 37 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 4 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 DAU z dnia 28 lutego 2003 r. dotyczącego zasad kwaterowania gości w obiektach uniwersyteckich.
  2. Nr 5 z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie zarządzenia nr 1 DAU ustalającego w 2004 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określającego wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.