Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 maja 2001

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 23 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 24 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie trybu wyrażania opinii dotyczących mianowań na stanowiska profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym.
  3. Nr 25 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Witolda Kujawskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  4. Nr 26 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Anastazego Nadolnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  5. Nr 27 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Czesława Rychlickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  6. Nr 28 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Ireneusza Werbińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  7. Nr 29 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Krzysztofa Koneckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  8. Nr 30 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie przekształcenia Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych i Działu Komputeryzacji Administracji w UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNE UMK.
  9. Nr 31 z dnia 22 maja 2001 r. Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
  10. Nr 32 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie uznania nowej matury oraz akceptacji ogólnych zasad postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2002/2003.