Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 31 maja 2000

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 5 z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
  2. Nr 6 z dnia 30 maja 2000 r. dotycząca zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 21 września 1999 r. w sprawie sprzedaży mieszkań zakładowych w Piwnicach i Koniczynce stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  3. Nr 7 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania.
  4. Nr 8 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 15 z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązujących w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  2. Nr 16 z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji.
  3. Nr 17 z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za egzaminy w przewodzie doktorskim.
  4. Nr 18 z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Plastycznej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
  5. Nr 19 z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej na Wydziale Filologicznym.
  6. Nr 20 z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej UMK.
  7. Nr 21 z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22 Rektora UMK z dnia 10 maja 1999 r. dotyczącego powołania Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
  8. Nr 22 z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dendrochronologicznej i Pracowni Kształtowania Krajobrazu w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  9. Nr 23 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Molekularnej i Biotechnologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  10. Nr 24 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Katedry Politologii na Wydziale Humanistycznym.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 4a z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów.
  2. Nr 6 z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 "wykaz pól spisowych" do zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 18 września 1996 r. – Instrukcja Inwentaryzacyjna.

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 2 z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.