Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 29 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Kowalkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  2. Nr 30 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Józefa Binnebesela na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  3. Nr 31 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
  4. Nr 32 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Zdrowia
  5. Nr 33 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
  6. Nr 34 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
  7. Nr 35 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  8. Nr 36 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
  9. Nr 37 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 38 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "komparatystyka literacko-kulturowa" na Wydziale Filologicznym
  11. Nr 39 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "bezpieczeństwo wewnętrzne" na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  12. Nr 40 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "geoinformacja środowiskowa" na Wydziale Nauk o Ziemi
  13. Nr 41 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "studia miejskie" na Wydziale Nauk o Ziemi
  14. Nr 42 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
  15. Nr 43 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 51 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
  16. Nr 44 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  17. Nr 45 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  18. Nr 46 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Narodowym Uniwersytetem Aerokosmicznym im. N. Żukowskiego "Charkowski Instytut Lotniczy" (Ukraina)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 32 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. klinicznych związanych z działalnością Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  2. Nr 33 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 3 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie