Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 14 kwietnia 2011

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 17 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Małgorzaty Tafil-Klawe na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 18 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 19 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Tylickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 20 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  5. Nr 21 z dnia 22 marca 2011 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  6. Nr 22 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
  7. Nr 23 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2011 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
  8. Nr 24 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2011 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  9. Nr 25 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  10. Nr 26 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  11. Nr 27 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.
  12. Nr 28 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej przy ul. Podmurnej 74 (Baszta) w Toruniu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 35 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat w Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Nr 36 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  3. Nr 37 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)
  4. Nr 38 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012
  5. Nr 39 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym
  6. Nr 40 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zniesienia Zakładu Kosmetologii wraz z Pracownią Chemii Surowców Kosmetycznych i Zapachowych oraz Pracownią Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym
  7. Nr 41 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kosmetologii w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym
  8. Nr 42 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych metod nauczania
  9. Nr 43 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w kampusie bydgoskim
  10. Nr 44 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie rodzajów prac w kampusie bydgoskim, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
  11. Nr 45 z dnia 31 marca 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 99 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
  12. Nr 46 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zniesienia Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży w Katedrze Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Lekarskim
  13. Nr 47 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego na Wydziale Lekarskim
  14. Nr 48 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012
  15. Nr 49 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  16. Nr 50 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie gender.
  17. Nr 51 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  18. Nr 52 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie e-biznesu.
  19. Nr 53 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii.
  20. Nr 54 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 72 Rektora UMK z dnia 5 września 2007 r. Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 5 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych
  2. Nr 6 z dnia 5 lutego 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym