Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2007

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 29 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania oświadczeń lustracyjnych pracowników Uniwersytetu do Instytutu Pamięci Narodowej
  2. Nr 30 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Andrzeja Adamskiego, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 31 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Jana Białocerkiewicza, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 32 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2006 rok.
  5. Nr 33 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego dla kampusu torunskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2007 rok.
  6. Nr 34 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie budowy COLLEGIUM HUMANISTICUM UMK w Toruniu.
  7. Nr 35 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  8. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich.
  9. Nr 37 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Gyeongsang National University, Korea Południowa.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 29 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2007/2008.
  2. Nr 30 z dnia 20 kwietnia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajecia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
  3. Nr 31 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku zdrowie publiczne - specjalności "elektroradiologia".
  4. Nr 32 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka - specjalności "dietoterapia", "żywienie zbiorowe" oraz "profilaktyka żywieniowa".
  5. Nr 33 z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotyczące Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu INNOREG - Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu.
  6. Nr 34 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii.
  7. Nr 35 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Teorii Ekonomii w Katedrę Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  8. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zniesienia Katedry Kosmetologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  9. Nr 37 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w Katedrę i Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  10. Nr 38 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii.
  11. Nr 39 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym.
  12. Nr 40 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Metrologii Wspomaganej Komputerowo na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  13. Nr 41 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych w Zastosowaniach Przemysłowych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  14. Nr 42 z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008.

  Komunikaty Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjmowania oświadczeń lustracyjnych w Uniwersytecie w dniach 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2007 r.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 5 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników i studentów przebywających w obiektach Uniwersytetu zlokalizowanych na terenie miasta Torunia.