Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 31 marca 2005

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 5 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  2. Nr 6 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
  3. Nr 7 z dnia 18 marca 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
  4. Nr 8 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2005-2008.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 20 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Antoniego Grodzickiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 21 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Szahaja na stanowisko profesora zwyczajnego.
  3. Nr 22 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariana Grabowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  4. Nr 23 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Henryka Rochnowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 24 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Jakubowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  6. Nr 25 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Leszka Dziawgo na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  7. Nr 26 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Piotra Petrykowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 27 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Polaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 28 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jadwigi Łukaszewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 29 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Joachimowi Metznerowi z University of Applied Science w Kolonii tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.
  11. Nr 30 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 2005-2008.
  12. Nr 31 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
  13. Nr 32 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
  14. Nr 33 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu.
  15. Nr 34 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego dwóch kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej na lata 2006-2008.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 12 z dnia 12 marca 2005 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (POUFNE).
  2. Nr 13 z dnia 12 marca 2005 r. w sprawie zawierania umów/porozumień przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu z podmiotami zewnętrznymi oraz zmiany zarządzenia Nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wdrożenia standardów kontroli finansowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania specjalizacji na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 2 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

  Informacja Prawna

  1. Nr 1 z dnia 31 marca 2005 r. Biuro Prawne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu informuje o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w okresie od 1 października 2004 r. do 30 grudnia 2004 r.