Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 22 czerwca 2004

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 24 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Karola Boromeusza Janowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 25 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Włodzimierza Tyburskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  3. Nr 26 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosława Haffera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 27 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Michała Klimeckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 28 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania adiunkta II°art. mal. Waldemara Woźniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 29 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 30 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006.
  8. Nr 31 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem Wileńskim.
  9. Nr 32 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
  10. Nr 33 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Szulakiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  11. Nr 34 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jacka Wijaczki na stanowisko profesora zwyczajnego.
  12. Nr 35 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Witolda Wojdyły na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  13. Nr 36 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Zybertowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  14. Nr 37 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ireneusza Mikołajczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  15. Nr 38 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Bartyzela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  16. Nr 39 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Porazińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  17. Nr 40 z dnia 22 czerwca 2004 r. o zmianie uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z wyższymi szkołami niepublicznymi.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 23 z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Dyplomacji i Doktryn Politycznych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 24 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.
  3. Nr 25 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przekształcenia Katedry Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej w Katedrę Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  4. Nr 26 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2004/2005.
  5. Nr 27 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filozofia w na Wydziale Humanistycznym.
  6. Nr 28 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrę Praw Człowieka i Katedrę Prawa Europejskiego.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 3 z dnia 8 czerwca 2004 r. o zmianie zarządzenia nr 1 DAU ustalającego w 2004 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określającego wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.