Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 27 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Emilii Denkiewicz-Szczepaniak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  2. Nr 28 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Sieradzana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 29 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2002
  4. Nr 30 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wniosku do Rady Miasta Torunia o nadanie Ojcu Władysławowi Wołoszynowi, SJ tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia
  5. Nr 31 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  6. Nr 32 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie"

  Komunikaty Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 29 kwietnia 2003 r. dotyczący Wspólnego Stanowiska Senatów Akademickich Szkół Wyższych Regionu Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 17 z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2003/2004
  2. Nr 18 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Stałego Dyżuru w UMK w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny /tajne/
  3. Nr 19 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Francuskiego na Wydziale Filologicznym
  4. Nr 20 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2002/2003
  5. Nr 21 z dnia 7 maja 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 36 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie przyznawania stypendiów nauczycielom akademickim i uczestnikom studiów doktoranckich z funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera
  6. Nr 22 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie organizowania i prowadzenia kursu specjalnego z zakresu ABC własnej przedsiębiorczości
  7. Nr 23 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 4 z dnia 17 kwietnia 2003 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "wykaz pól spisowych"
  2. Nr 5 z dnia 17 kwietnia 2003 r. ustalające w 2003 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego