Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 8 maja 2002

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 6 z dnia 25 marca 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
  2. Nr 7 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005 oraz ogłoszenia terminu wyborów prorektorów
  3. Nr 8 z dnia 24 kwietnia 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
  4. Nr 9 z dnia 8 maja 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 19 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 20 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krystyny Kallas na stanowisko profesora zwyczajnego
  3. Nr 21 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariusza Lemańczyka na stanowisko profesora zwyczajnego
  4. Nr 22 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aleksandra Nagaeva na stanowisko profesora zwyczajnego
  5. Nr 23 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marii Szupryczyńskiej na stanowisko profesora zwyczajnego
  6. Nr 24 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Adamskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  7. Nr 25 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Adama Bednarka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  8. Nr 26 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Białocerkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  9. Nr 27 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marka Chmaja na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  10. Nr 28 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ryszarda Michalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  11. Nr 29 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
  12. Nr 30 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
  13. Nr 31 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 2002-2005
  14. Nr 32 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia budynku kotłowni wraz z gruntami w Piwnicach gm. Łysomice
  15. Nr 33 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie nieodpłatnej zamiany gruntów pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Gminą Łysomice
  16. Nr 34 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. graf. Mirosława Piotrowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  17. Nr 35 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Romana Bäckera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  18. Nr 36 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krzysztofa Rubachy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  19. Nr 37 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK
  20. Nr 38 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności finansowej Uniwersytetu w roku 2001
  21. Nr 39 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2002 rok

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 10 z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2001 r. dotyczącego wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK
  2. Nr 11 z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2002 roku
  3. Nr 12 z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  4. Nr 13 z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku etnologia na Wydziale Nauk Historycznych
  5. Nr 14 z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  6. Nr 15 z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 7 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany w składzie komisji likwidacyjnej majątku trwałego dla jednostek administracji uczelnianej
  2. Nr 8 z dnia 28 marca 2002 r. ustalające w 2002 r. wysokość stawek z tytułu wynajmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego