Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 maja 2001

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 14 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Borodo na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 15 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  3. Nr 16 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mirosława Żelaznego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  4. Nr 17 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariana Kutznera na stanowisko profesora zwyczajnego.
  5. Nr 18 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Czerwińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  6. Nr 19 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
  7. Nr 20 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
  8. Nr 21 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zniesienia Centrum Kształcenia Informatycznego.
  9. Nr 22 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Fizyki i Astronomii.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 19 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK.
  2. Nr 20 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie utworzenia biblioteki w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych.
  3. Nr 21 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2001/2002.
  4. Nr 22 z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Turystyki i Rekreacji na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  5. Nr 23 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przyznawania stypendium im. Theodora Koernera studentom i uczestnikom studiów doktoranckich.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 17 maja 2001 r. o sprostowaniu błędu.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 6 z dnia 14 maja 2001 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów oraz opłat za usługi telekomunikacyjnej.

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 2 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.