Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 12 kwietnia 2000

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 3 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej.
  2. Nr 4 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 8 z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
  2. Nr 9 z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie czasowego pełnienia obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
  3. Nr 10 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Katedrę Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  4. Nr 11 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1 Rektora UMK z dnia 20 stycznia 2000 r. dotyczącego powołania zaocznych jednolitych studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  5. Nr 12 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Muzeologicznego w Podyplomowe Studium Muzealnicze w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych.
  6. Nr 13 z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów.
  7. Nr 14 z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 4 z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie utworzenia w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Sekretariatu Zaocznych Studiów Prawa i Sekretariatu Zaocznych Studiów Administracji.
  2. Nr 5 z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej