Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 29 lutego 2008

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 5 lutego 2008 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
  2. Nr 2 z dnia 5 lutego 2008 r. o wyborze wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
  3. Nr 3 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu na kadencję 2008-2012 oraz terminarza czynności wyborczych.
  4. Nr 4 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2008-2012.

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 29 lutego 2008 r. o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 10 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Józefa Binnebesela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 11 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie opinii o nadanie dr. Eckartowi Hienowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Nr 12 z dnia 26 lutego 2008 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 114 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  4. Nr 13 z dnia 26 lutego 2008 r. Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Nr 14 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii".
  6. Nr 15 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "położnictwo" na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz określenia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia (pomostowe) na tym kierunku w roku akademickim 2008/2009.
  7. Nr 16 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegającego na zorganizowaniu Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej "Między tradycją a współczesnością" dla studentów lektoratów i polonistyk w zagranicznych ośrodkach akademickich.
  8. Nr 17 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Sandomierskiej 16 w Bydgoszczy.
  9. Nr 18 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 17 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zniesienia (likwidacji) Zakładu Poligrafii.
  2. Nr 18 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
  3. Nr 19 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski.
  4. Nr 20 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów odnośnie realizacji przedmiotów kształcenia nauczycielskiego oraz praktyk pedagogicznych na kierunkach o specjalności nauczycielskiej prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Nr 21 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego, zmiany okresu chronienia i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (zastrzeżone).
  6. Nr 22 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
  7. Nr 23 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009.
  8. Nr 24 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Wiedzy o Kulturze w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
  9. Nr 25 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Fizjologii na Wydziale Lekarskim.
  10. Nr 26 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim.
  11. Nr 27 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym.
  12. Nr 28 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
  13. Nr 29 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Immunologii na Wydziale Farmaceutycznym.
  14. Nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym.
  15. Nr 31 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
  16. Nr 32 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania kodu dla pozostałej działalności dydaktycznej Uniwersytetu.
  17. Nr 33 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej w Katedrę Biblistyki na Wydziale Teologicznym.
  18. Nr 34 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  19. Nr 35 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.