Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 15 lutego 2006

    Zarządzenia Rektora UMK

    1. Nr 7 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
    2. Nr 10 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.