Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 25 lutego 2005

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 25 lutego 2005 r. o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2005-2008

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 14 22 lutego 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 15 22 lutego 2005 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu tytułu doktora honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  3. Nr 16 22 lutego 2005 r. w sprawie przyznania Duszpasterstwu Akademickiemu w Toruniu medalu "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  4. Nr 17 22 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "automatyka i robotyka" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  5. Nr 18 22 lutego 2005 r. w sprawie zbliżających się wyborów w Uniwersytecie.
  6. Nr 19 22 lutego 2005 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 6 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Filologicznym.
  2. Nr 7 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Gospodarowania Nieruchomościami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  3. Nr 8 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Pracowni Tekstologiczno-Edytorskiej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
  4. Nr 9 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry Politologii w Instytut Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  5. Nr 10 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  6. Nr 11 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Historycznych.

  Komunikaty Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 7 lutego 2005 r. o nadaniu nauczycielom akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tytułów i stopni naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w 2003 i 2004 r.