Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 11 marca 2002

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 3 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2002-2005
  2. Nr 4 z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
  3. Nr 5 z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 11 marca 2002 r. o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2002-2005

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 9 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z wyższymi szkołami niepublicznymi
  2. Nr 10 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika do Regionalnej Szerokopasmowej Sieci Informacyjnej
  3. Nr 11 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Łódzkiego o nadanie Profesorowi Hubertowi Hamaekers’owi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
  4. Nr 12 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wojciecha Donderskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  5. Nr 13 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. mal. Mieczysława Ziomka na stanowisko profesora zwyczajnego
  6. Nr 14 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Lecha Nieżurawskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na czas nie określony
  7. Nr 15 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania na stałe prof. art. graf. Miroslawa Pawłowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  8. Nr 16 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Czesława Sobkowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na czas nie określony
  9. Nr 17 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Hanny Zaremskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  10. Nr 18 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przedstawienia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego dwóch kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej na lata 2003-2005

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 8 z dnia 11 lutego 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 39 Rektora UMK z dnia 28 września 2000 r. w sprawie karty egzaminacyjnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  2. Nr 9 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2002 r. dotyczącego odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 6 z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 marca 1999 r. - Instrukcja Inwentaryzacyjna "wykaz pól spisowych"