Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 24 kwietnia 2001

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 4 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
  2. Nr 5 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich oraz kierunków polityki zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych.
  3. Nr 6 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zakupu w drodze przetargu od Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex" S.A. nieruchomości wraz z gruntem przy ul. Szosa Bydgoska 40/62 w Toruniu.
  4. Nr 7 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Waldemara Rezmera na stanowisko profesora zwyczajnego.
  5. Nr 8 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Danuty Musiał na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  6. Nr 9 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Magdaleny Niedzielskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  7. Nr 10 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Edwarda Ochmańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  8. Nr 11 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
  9. Nr 12 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
  10. Nr 13 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zbycia gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Universitas".

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 14 z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie powołania Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Astronomii.
  2. Nr 15 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych.
  3. Nr 16 z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Filologicznym.
  4. Nr 17 z dnia 12 kwietnia 2001 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia kursu specjalnego z zakresu prawa europejskiego.
  5. Nr 18 z dnia 17 kwietnia 2001 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 4 z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów oraz opłat za usługi telekomunikacyjne.
  2. Nr 5 z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2001 r.