Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 7 marca 2000

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 2000 r.
  2. Nr 2 z dnia 29 lutego 2000 r. dotycząca zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie trybu wydawania zaświadczeń studentom UMK o udzielanie odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
  2. Nr 6 z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zamówień Publicznych.
  3. Nr 7 z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zamówień Publicznych.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 3 z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B. Pr. Nr 2, poz. 18).