Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2005

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 104 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. art. rzeźb. II st. Andrzeja Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 105 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Kubicy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 106 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wernera Urlicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 107 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stanisława Biniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 108 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Czesława Kustry na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 109 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Roberta Karaszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 110 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marioli Piłatowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 111 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr hab. Bohdanowi Paczyńskiemu.
  9. Nr 112 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania prof. dr. hab. Janowi Łopuskiemu szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  10. Nr 113 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr. Jana Krupowicza z Wydziału Chemii.
  11. Nr 114 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2005 rok.
  12. Nr 115 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.
  13. Nr 116 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy Placu Rapackiego 1.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 86 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Nr 87 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK.
  3. Nr 88 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w UMK (poufne - niepublikowane).
  4. Nr 89 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
  5. Nr 90 z dnia 20 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
  6. Nr 91 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  7. Nr 92 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  8. Nr 93 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  9. Nr 94 z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. oraz zarządzenia nr 90 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
  10. Nr 95 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2006-2008.
  11. Nr 96 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  12. Nr 97 z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 65 Rektora UMK z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 8 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie powołania specjalności - praca socjalna Caritas - na Wydziale Teologicznym.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 6 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru uczelnianego w UMK (poufne - niepublikowane)