Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Prawa i Administracji do końca kadencji 2012-2016
  2. Nr 2 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016
  3. Nr 3 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK oraz rady wydziału do końca kadencji 2012-2016
  4. Nr 4 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016
  5. Nr 5 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 2 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Piszczka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  3. Nr 3 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jarosława Kłaczkowa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  4. Nr 4 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Ekkeharda Nuissl von Rein'a na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres dwóch lat
  5. Nr 5 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych
  6. Nr 6 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
  7. Nr 7 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
  8. Nr 8 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  9. Nr 9 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 10 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  11. Nr 11 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
  12. Nr 12 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby studentów studiów stacjonarnych UMK finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014
  13. Nr 13 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "chemia żywności" na Wydziale Chemii
  14. Nr 14 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "chemia i technologia żywności" na Wydziale Chemii
  15. Nr 15 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "chemia kosmetyczna" na Wydziale Chemii
  16. Nr 16 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "studia menedżersko-finansowe" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  17. Nr 17 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "optyka okularowa z elementami optometrii" na Wydziale Lekarskim
  18. Nr 18 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Sapienza Uniwersytetem Rzymskim (Sapienza University of Rome)
  19. Nr 19 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Mirosława Bylickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  20. Nr 20 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  21. Nr 21 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  22. Nr 22 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "nauczanie przyrody"
  23. Nr 23 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie" na Wydziale Filologicznym
  24. Nr 24 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
  25. Nr 25 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2012-2016
  26. Nr 26 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  27. Nr 27 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  28. Nr 28 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy
  29. Nr 29 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy na zabezpieczenie wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach
  30. Nr 30 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania dr. Marcina Kilanowskiego na stanowisko Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  31. Nr 31 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  32. Nr 32 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Richardowi Wielebińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
  33. Nr 33 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  34. Nr 34 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Zdrowia
  35. Nr 35 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UMK do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  36. Nr 36 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  37. Nr 37 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe
  38. Nr 38 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
  39. Nr 39 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  40. Nr 40 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2014 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  41. Nr 41 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2014 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  42. Nr 42 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "praca socjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  43. Nr 43 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "doradztwo podatkowe" na Wydziale Prawa i Administracji
  44. Nr 44 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym (Federacja Rosyjska)
  45. Nr 45 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Pekińskim Uniwersytetem Technologicznym (Chińska Republika Ludowa)
  46. Nr 46 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym (Republika Białorusi)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego
  2. Nr 2 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy
  3. Nr 3 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
  4. Nr 4 z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  5. Nr 5 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  6. Nr 6 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze administracji centralnej Collegium Medicum UMK
  7. Nr 7 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Kliniki Rehabilitacji Metabolicznej w Katedrze Endokrynologii i Diabetologii na Wydziale Lekarskim
  8. Nr 8 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  9. Nr 9 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie statystyki dla humanistów i przyrodników
  10. Nr 10 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Metabolomiki i Markerów Nowotworowych w Katedrze Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym
  11. Nr 11 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  12. Nr 12 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania w Katedrę Doskonałości Biznesowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania
  13. Nr 13 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  14. Nr 14 z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15
  15. Nr 15 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2014/2015
  16. Nr 16 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  17. Nr 17 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  18. Nr 18 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarki kasowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  19. Nr 19 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian składów komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych oraz nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych
  20. Nr 20 z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
  21. Nr 21 z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 11 Rektora UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  22. Nr 22 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie organizacji zajęć ogólnouniwersyteckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  23. Nr 23 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  24. Nr 24 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Kancelarii Niejawnej UMK oraz jej fili w collegium Medicum w Bydgoszczy (zastrzeżone)
  25. Nr 25 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze administracji centralnej Collegium Medicum UMK
  26. Nr 26 z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK
  27. Nr 27 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
  28. Nr 28 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne, w tym odpłatności za drugi kierunek studiów i dodatkowe punkty ECTS
  29. Nr 29 z dnia 5 marca 2014 r. Regulamin Dialogu technicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  30. Nr 30 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzoru planu rzeczowo - finansowego jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  31. Nr 31 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  32. Nr 32 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Medycyny Nuklearnej w Katedrze Endokrynologii i Diabetologii na Wydziale Lekarskim
  33. Nr 33 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Organizacji Opieki Psychiatrycznej i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Pracowni Badań Biologicznych w Psychiatrii w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
  34. Nr 34 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  35. Nr 35 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w II Katedrze Kardiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  36. Nr 36 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID w bazie Web of Science
  37. Nr 37 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany kodów w jednostkach administracji ogólnouczelnianej UMK
  38. Nr 38 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  39. Nr 39 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie redakcyjno-wydawniczym
  40. Nr 40 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie zarządzania społecznością lokalną
  41. Nr 41 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "nauczanie przyrody"
  42. Nr 42 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Filologii Słowiańskiej w Katedrę Filologii Słowiańskiej oraz Katedrę Bałkanistyki na Wydziale Filologicznym
  43. Nr 43 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Katedry Chemii Jądrowej i Radiacyjnej na Wydziale Chemii
  44. Nr 44 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Neurologii w Klinikę Neurologii na Wydziale Lekarskim
  45. Nr 45 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Kardiochirurgii w Klinikę Kardiochirurgii na Wydziale Lekarskim
  46. Nr 46 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry Lingwistyki Stosowanej w Zakład Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim
  47. Nr 47 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Katedry i Zakładu Chemii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
  48. Nr 48 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, właściwego organu oraz trybu postępowania w sprawach stwierdzenia ich spełnienia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  49. Nr 49 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady ds. Innowacji i Wdrożeń
  50. Nr 50 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Histologii i Embriologii Kręgowców na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
  51. Nr 51 z dnia 28 marca 2014 r. Regulamin konkursu praktyk i wizyt studyjnych dla uczestników projektu pn. "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"
  52. Nr 52 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomoœci zabudowanej przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy
  53. Nr 53 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
  54. Nr 54 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy w kampusie bydgoskim
  55. Nr 55 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora UMK z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzoru planu rzeczowo - finansowego jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  56. Nr 56 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych kursu dokształcającego w zakresie rysunku i malarstwa - kurs praktyczny
  57. Nr 57 z dnia 31 marca 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad dysponowania środkami w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych projektach finansowanych ze środków budżetu państwa realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Nr 2 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad korzystania z zajęć sportowych dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2013/2014

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego