Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 10 lutego 2010

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Eweliny Jutrzyny na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  2. Nr 2 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  3. Nr 3 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania o. dr. hab. Mieczysława Paczkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  4. Nr 4 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  5. Nr 5 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 49 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011.
  6. Nr 6 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2009 rok.
  7. Nr 7 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012.
  8. Nr 8 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
  9. Nr 9 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nowoodkrytemu pierwiastkowi nazwy "Copernicium".
  10. Nr 10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie planu likwidacji Instytutu Polskiego w Sofii.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego.
  2. Nr 2 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie prowadzenia specjalności na studiach pierwszego stopnia kierunku malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych.
  3. Nr 3 z dnia 8 stycznia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  4. Nr 4 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej mikrobiologii medycznej.
  5. Nr 5 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.
  6. Nr 6 z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  7. Nr 7 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry Otolaryngologii w Katedrę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na Wydziale Lekarskim.
  8. Nr 8 z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 111 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2007 r., w sprawie utworzenia Centrum Mediewistycznego na Wydziale Nauk Historycznych.
  9. Nr 9 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Otolaryngologii w Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na Wydziale Lekarskim.
  10. Nr 10 z dnia 1 lutego 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  11. Nr 11 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie prowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji
  12. Nr 12 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym kursu dokształcającego w zakresie podstaw pracy tłumacza.
  13. Nr 13 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia Pracowni Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  14. Nr 14 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych.
  15. Nr 15 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu i jej filii w Collegium Medicum (zastrzeżone - niepublikowane)

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Sekretariatu Instytutu Artystycznego oraz Sekretariatu Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Sekretariat Instytutów: Artystycznego oraz Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.
  2. Nr 2 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
  3. Nr 3 z dnia 15 stycznia 2010 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.