Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 1 lutego 2008

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jadwigi Lal-Jadziak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 2 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Kity na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 3 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Janusza Michalaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 4 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii o nadanie ks. abp. prof. dr. hab. Henrykowi Muszyńskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  5. Nr 5 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  6. Nr 6 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  7. Nr 7 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na Wydziale Humanistycznym.
  8. Nr 8 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zapewnienia ochrony nocnego nieba przed zakłóceniami radiowymi i sztucznym oświetleniem dla Centrum Astronomii UMK w Piwnicach.
  9. Nr 9 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie poparcia stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w Polsce.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 9 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  2. Nr 2 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
  3. Nr 3 z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  4. Nr 4 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia pięciosemestralnych niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  5. Nr 5 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności na pięciosemestralnych niestacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku zarządzanie.
  6. Nr 6 z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebedących własnością Uniwersytetu.
  7. Nr 7 z dnia 16 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 84 Rektora UMK z dnia 16 października 2006 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.
  8. Nr 8 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej i zasad jej finansowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  9. Nr 9 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji magazynowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  10. Nr 10 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie egzaminów wstępnych przedmiotowych dla kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009.
  11. Nr 11 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2008/2009.
  12. Nr 12 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK Toruniu z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  13. Nr 13 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.
  14. Nr 14 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zniesienia Pracowni Doradztwa i Obsługi Użytkowników Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK.
  15. Nr 15 z dnia 1 lutego 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  16. Nr 16 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
  2. Nr 2 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny majątku w kampusie toruńskim.
  3. Nr 3 z dnia 10 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu.
  4. Nr 4 z dnia 11 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
  5. Nr 5 z dnia 21 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik nr 2 zarządzenia Nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  6. Nr 6 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w przypadku zagrożeń na terenie obiektów Collegium Medicum w Bydgoszczy".