Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2005

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 31 stycznia 2005 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
  2. Nr 2 z dnia 31 stycznia 2005 r. o wyborze wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
  3. Nr 3 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu na kadencję 2005-2008 oraz terminarza czynności wyborczych.
  4. Nr 4 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2005-2008.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. mal. Lecha Wolskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 2 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Piątka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 3 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ad. II st. art. rzeźb. Zofii Dąbrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 4 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK Panu Tomasowi Venclovie.
  5. Nr 5 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadanie prof. Robertowi Pecorze ze Stanford University w USA tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  6. Nr 6 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania prof. drowi Marianowi Michniewiczowi szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana
  7. Nr 7 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  8. Nr 8 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  9. Nr 9 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. dr. A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy.
  10. Nr 10 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich do końca kadencji 2002-2005.
  11. Nr 11 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu darowizny nieruchomości położonej we wsi Kałdus gmina Chełmno.
  12. Nr 12 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji finansowej szpitali klinicznych w Polsce.
  13. Nr 13 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przestrzegania przez członków społeczności Uniwersytetu zasad etycznych.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  2. Nr 2 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Australijskich na Wydziale Filologicznym.
  3. Nr 3 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w Domach Studenckich w Toruniu.
  4. Nr 4 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zniesienia (likwidacji) Działu Zbiorowego Żywienia oraz stołówek nr 1 i 2 wraz z bufetami w Toruniu.
  5. Nr 5 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.