Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 23 marca 2004

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania ks. prof. dr. hab. Czesława Rychlickiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 2 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Wasilewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 3 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania prof. dr. Marianowi Kryszewskiemu szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  4. Nr 4 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  5. Nr 5 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe.
  6. Nr 6 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Mossakowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 7 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Jana Perszona na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 8 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania adiunkta II0 art. graf. Wiesława Smużnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 9 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 10 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Stankiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  11. Nr 11 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Danuty Künstler-Langner na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  12. Nr 12 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosława Bylickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  13. Nr 13 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Targowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  14. Nr 14 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
  15. Nr 15 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
  16. Nr 16 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ulicy Szosa Bydgoska 40-62 w Toruniu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przekształcenia Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej w Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  2. Nr 2 z dnia 28 stycznia 2004 r w sprawie prowadzenia przysposobienia obronnego dla studentów i studentek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  3. Nr 3 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  4. Nr 4 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
  5. Nr 5 z dnia 26 lutego 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Teologii na Wydziale Teologicznym.
  6. Nr 6 z dnia 26 lutego 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 18 września 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych.
  7. Nr 7 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Tajnej w UMK (poufne - niepublikowane).
  8. Nr 8 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie brakowania dokumentów nie posiadających kategorii archiwalnej wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej w UMK (poufne - niepublikowane).
  9. Nr 9 z dnia 4 marca 2004 r. dotyczące obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników dziennych studiów doktoranckich.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie powołania specjalności i specjalizacji na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 2 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie diet, ryczałtów i stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów prywatnych używanych do celów służbowych oraz ich opodatkowania i rozliczania.
  3. Nr 3 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powołania specjalności na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 19 marca 2004 r. ustalające w 2004 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.