Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 26 lutego 2003

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 2 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. bp. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 3 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Kusa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  4. Nr 4 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Polasika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  5. Nr 5 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. graf. Bogumiły Pręgowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 6 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
  7. Nr 7 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana
  8. Nr 8 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej po Narodowym Banku Polskim, położonej przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu
  9. Nr 9 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie protestu dotyczącego zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
  10. Nr 10 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Lecha Morawskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  11. Nr 11 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. rzeźb. Joanny Bebarskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  12. Nr 12 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Rolewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  13. Nr 13 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Sokali na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  14. Nr 14 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  15. Nr 15 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie nazwy budynku Uniwersytetu przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
  2. Nr 2 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie przekształcenia bibliotek instytutowych w bibliotekę wydziałową Wydziału Filologicznego
  3. Nr 3 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  4. Nr 4 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów "oceny pracy dyplomowej" i "protokołu komisji egzaminu magisterskiego"
  5. Nr 5 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Fizjologii i Morfogenezy Roślin w Zakład Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  6. Nr 6 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny"
  7. Nr 7 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Mikrobiologii Wód i Biotechnologii w Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  8. Nr 8 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu socjologii na Wydziale Humanistycznym

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 21 stycznia 2003 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu