Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2002

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 31 stycznia 2002 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
  2. Nr 2 z dnia 31 stycznia 2002 r. o wyborze wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Michała Tempczyka na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 2 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr Andrzejowi Hrynkiewiczowi
  3. Nr 3 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr hab. Stanisławowi Sudołowi
  4. Nr 4 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie wniosku Rady Miasta Torunia o nadanie prof. dr Arturowi Hutnikiewiczowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia
  5. Nr 5 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
  6. Nr 6 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
  7. Nr 7 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
  8. Nr 8 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
  2. Nr 2 z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
  3. Nr 3 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 1999 r. dotyczącego powołania Centrum Badań Kanadyjskich na Wydziale Humanistycznym
  4. Nr 4 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie skrócenia trwania nauki na Podyplomowych Studiach Muzealniczych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych
  5. Nr 5 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Logopedii na Wydziale Filologicznym
  6. Nr 6 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych
  7. Nr 7 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Teologicznego
  2. Nr 2 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie jednolitego wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK)
  3. Nr 3 z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Filologicznego
  4. Nr 4 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji uczelnianej
  5. Nr 5 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego stanowiska pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Biuro Ochrony Informacji Niejawnych