Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 7 lutego 2000

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania zaocznych jednolitych studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 2 z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany kryteriów trybu przyznawania środków finansowych na badania własne wprowadzone zarządzeniem Nr 29 Rektora UMK z dnia 14 czerwca 1999 r.
  3. Nr 3 z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Archiwum Emigracji w Oddziale Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Głównej UMK.
  4. Nr 4 z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
  5. Nr 5 z dnia 27 stycznia 2000 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1998 i 1999.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 marca 1999 r. - Instrukcja Inwentaryzacyjna - "wykaz pól spisowych".
  2. Nr 2 z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie jednolitego wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK).

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.