Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 9 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 2 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
Nr 3 z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 4 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia pięciosemestralnych niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 5 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności na pięciosemestralnych niestacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku zarządzanie.
Nr 6 z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebedących własnością Uniwersytetu.
Nr 7 z dnia 16 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 84 Rektora UMK z dnia 16 października 2006 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.
Nr 8 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej i zasad jej finansowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 9 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji magazynowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 10 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie egzaminów wstępnych przedmiotowych dla kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009.
Nr 11 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2008/2009.
Nr 12 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK Toruniu z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 13 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.
Nr 14 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zniesienia Pracowni Doradztwa i Obsługi Użytkowników Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK.
Nr 15 z dnia 1 lutego 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 16 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
Nr 17 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zniesienia (likwidacji) Zakładu Poligrafii.
Nr 18 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
Nr 19 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski.
Nr 20 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów odnośnie realizacji przedmiotów kształcenia nauczycielskiego oraz praktyk pedagogicznych na kierunkach o specjalności nauczycielskiej prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 21 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego, zmiany okresu chronienia i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (zastrzeżone).
Nr 22 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
Nr 23 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009.
Nr 24 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Wiedzy o Kulturze w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 25 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Fizjologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 26 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim.
Nr 27 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 28 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 29 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Immunologii na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 31 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 32 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania kodu dla pozostałej działalności dydaktycznej Uniwersytetu.
Nr 33 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej w Katedrę Biblistyki na Wydziale Teologicznym.
Nr 34 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 35 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 36 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przekazywania do biblioteki prac naukowych, których autorami lub współautorami są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 37 z dnia 14 marca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 38 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Egzegezy i Teologii Starego Testamentu oraz Zakładu Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu w Katedrze Biblistyki na Wydziale Teologicznym.
Nr 39 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 40 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009.
Nr 41 z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 42 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zniesienia Zakładu Rzeźby Specjalizacyjnej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 43 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym na jednolitych studiach magisterskich kierunku filologia i filologia polska specjalności nauczycielskich.
Nr 44 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Badania Przemian Strukturalnych w Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Humanistycznym.
Nr 45 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku.
Nr 46 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Archeologicznych Badań Ratowniczych w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 47 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Foniatrii i Rehabilitacji Głosu na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 48 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 49 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Baz Danych w Zakład Baz Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 50 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2008/2009.
Nr 51 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009.
Nr 52 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2008/2009.
Nr 53 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Podyplomowych Studiów Administracji i Sądownictwa Kościelnego.
Nr 54 z dnia 15 maja 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 49 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.
Nr 55 z dnia 1 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności "turystyka krajów biblijnych" na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich kierunku teologia.
Nr 56 z dnia 1 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Podyplomowych Studiów Turystyki Krajów Biblijnych.
Nr 57 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 58 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii".
Nr 59 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzoru umowy wydawniczej z autorem obowiązującej w UMK.
Nr 60 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 61 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".
Nr 62 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia listy rezerwowej kandydatów na studia medyczne.
Nr 63 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia księgozbioru wydzielonego Biblioteki Medycznej przy Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.
Nr 64 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu.
Nr 65 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym.
Nr 66 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 67 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie stawek ryczałtowych dla studentów odbywających ćwiczenia terenowe, plenery, obozy naukowe i naukowo-badawcze oraz zbierającym materiały do prac magisterskich.
Nr 68 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dotyczących odbywania praktyk studenckich.
Nr 69 z dnia 7 lipca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 70 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 71 z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 11 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2008/2009.
Nr 72 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
Nr 73 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania specjalności - logopedia na Wydziale Filologicznym.
Nr 74 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 75 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia w Zakład Literatury Staropolskiej oraz w Zakład Literatury Oświecenia w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 76 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Tekstologiczno-Edytorskiej w Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 77 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2008/2009.
Nr 78 z dnia 22 lipca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych obowiązujących w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 79 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Zakładu Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej na Wydziale Filologicznym.
Nr 80 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Podyplomowych Studiów Zaawansowanych Aplikacji i Serwisów Internetowych.
Nr 81 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych.
Nr 82 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia ośrodka o nazwie "KOINONEMA - Międzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich" przy Wydziale Filologicznym.
Nr 83 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Studium Technicznego w Studium Politechniczne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 84 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Brytyjskiej UMK w Centrum Brytyjskie przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 85 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie dodatkowych limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2008/2009.
Nr 86 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmian kompetencji prorektorów w wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu.
Nr 87 z dnia 8 września 2008 r. mieniające zarządzenie Nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 88 z dnia 9 września 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 50 Rektora UMK z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2008/2009.
Nr 89 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009.
Nr 90 z dnia 15 września 2008 r. dotyczące zmiany składu Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski.
Nr 91 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających obowiązujących od roku akademickiego 2008/2009.
Nr 92 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Otolaryngologii w Katedrę Otolaryngologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 93 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie stawek za zajęcia i inne czynności dydaktyczne zlecone na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Nr 94 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz zakładu w Katedrze Otolaryngologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 95 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania specjalności "matematyka w ekonomii i finansach" na kierunku "matematyka" na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 96 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza oraz w Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 97 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Traseologii w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 98 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
Nr 99 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
Nr 100 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów na kadencję 2008-2012.
Nr 101 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyznawania grantów na pobyt w Niemczech nauczycielom akademickim i uczestnikom studiów doktoranckich z funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera.
Nr 102 z dnia 26 września 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 65 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej.
Nr 103 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku "finanse i rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 104 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku "ekonomia" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 105 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania specjalności "agrobiotechnologia" na kierunku "biotechnologia" na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 106 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 107 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 108 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania specjalności "bioinformatyka" na kierunku "informatyka" na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 109 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne (niepublikowane)
Nr 110 z dnia 28 października 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 72 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
Nr 111 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Hellenistyki w Katedrę Języka i Cywilizacji Greckiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 112 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zniesienia Zakładu Latynistyki w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym.
Nr 113 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 114 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych w Katedrę Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
Nr 115 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Katedrę Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 116 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego w Katedrę Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 117 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz oddziału klinicznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 118 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia kliniki, oddziału klinicznego oraz pracowni w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
Nr 119 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia klinik, oddziału klinicznego oraz zakładu w Katedrze Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 120 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 r.
Nr 121 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia zakładów oraz pracowni w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 122 z dnia 4 listopada 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 67 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi i studentów.
Nr 123 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej UMK.
Nr 124 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Nr 125 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w ramach projektu "Program rozwoju Collegium Medicum UMK".
Nr 126 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 72 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
Nr 127 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Katedry Teorii Opieki i Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Nr 128 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania na kadencję 2008-2012 Zespołu doradczo-konsultacyjnego Rektora do spraw oceny rzeczywistego zakresu autonomii UMK w latach 1945-1990.
Nr 129 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku "nauki o rodzinie" na Wydziale Teologicznym.
Nr 130 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku.
Nr 131 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 98 Rektora UMK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
Nr 132 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
Nr 133 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż"
Nr 134 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy Głównego Specjalisty - Konsultanta Rektora.
Nr 135 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2009-2012.
Nr 136 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia samodzielnych stanowisk pracy w administracji Uniwersytetu.
Nr 137 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.
Nr 138 z dnia 17 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 125 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w ramach projektu "Program rozwoju Collegium Medicum UMK".
Nr 139 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie używania sprzetu, będącego własnością Uniwersytetu poza siedzibą Uczelni.
Nr 140 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 64 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu.