Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
Nr 2 z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 3 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 4 z dnia 20 maja 2013 r. dotyczące uchylenia zarządzenia nr 9 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie funkcjonowania przepustek na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej UMK
Nr 5 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim
Nr 6 z dnia 15 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 7 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu dla pracowników kampusu toruńskiego za pranie odzieży roboczej
Nr 8 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 8 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaœniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 9 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu środków transportu
Nr 9 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu œrodków transportu Na podstawie § 134 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)
Nr 10 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kampusie toruński
Nr 10 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim
Nr 11 z dnia 27 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 12 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 13 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 15 Kanclerza UMK z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK"
Nr 14 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zakładowy plan kont w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu